Navodila za predstavitve

Predstavitve na mednarodni konferenci bodo potekale v angleškem jeziku. V angleščini naj bodo pripravljeni tudi posterji.

Slovenski udeleženci lahko predstavitve pripravijo tudi v slovenskem jeziku. Pri predstavitvah v slovenščini prosimo za dvojezične napise slik in tabel – v slovenskem in angleškem jeziku.

Za angleško govoreče poslušalce bo zagotovljeno simultano tolmačenje v angleščino. Na voljo bo tudi simultano tolmačenje iz angleščine v slovenščino.

Ustne predstavitve

Predstavitev naj traja 15 minut; 12 minut govora ter 3 minute za diskusijo in vprašanja. Prosimo vas za upoštevanje določenega časovnega okvirja!

Predstavitve pripravite v PowerPoint ali PDF obliki datoteke. Uporabite vodoravno postavitev. Na voljo bo le operacijski sistem Windows.

Besedila na predstavitvi naj bodo vidna tudi z zadnjega dela dvorane, zato predlagamo velikost pisave vsaj 18.

Prosimo, da nam končne verzije predstavitev pošljete vsaj 3 dni pred konferenco na e-poštni naslov: life.artemis@ias-conference.si. Če bodo dokumenti preveliki za pošiljanje z elektronsko pošto, za pošiljanje dokumentov  predlagamo uporabo WeTransfer. Prosimo vas, da na konferenco prinesete tudi kopijo svoje predstavitve na USB ključku.

Predstavitve boste lahko na računalnik v predavalnici naložili vsak dan pred začetkom (do 9.00 ure) na dan predstavitve. Pri tem vam bo v pomoč tudi tehnično osebje.

Svojo predstavitev prosim poimenujte s priimkom prvega avtorja prispevka.

Predstavitev posterjev

Posterji naj bodo v angleškem jeziku in v pokončni (vertikalni) postavitvi ter velikosti največ A0 formata (84 x 120 cm).

Posterje prinesite s seboj že natisnjene, saj niti organizator, niti konferenčni prostori nimajo kapacitet za tiskanje posterjev.

Prosimo, da pripravite poster, ki je razumljiv tudi brez dodatne ustne predstavitve. Vsebina posterja mora biti razvidna in berljiva  z oddaljenosti 2 m.

Avtorjem posterjev bodo dodeljene številčne oznake ob registraciji, ki bodo določale mesto namestitve posterja. Na številčno označene table se posterji namestijo z lepilnim trakom, ki bo na voljo na registracijskem pultu.

Avtorje prosimo, da svoje posterje obesijo pred začetkom konference na za to namenjena oštevilčena mesta in jih pustijo razstavljene do konca konference.

Predstavitev posterjev bo potekala 2. dan konference, 26. 9. 2019, med 11.45 in 12.45. V tem času naj bo ob posterju prisoten vsaj en od avtorjev posterja.

Predstavitelji so za namestitev in po konferenci za odstranitev posterjev  odgovorni sami.