O konferenci

Konferenca z naslovom Zaznavanje in nadzor invazivnih tujerodnih vrst v gozdu v spreminjajočem se svetu bo nudila priložnost za srečanje raziskovalcev, odločevalcev in drugih strokovnjakov, ki delujejo na področju zgodnjega zaznavanja in hitrega odzivanja na tujerodne vrste. Udeleženci bodo lahko izmenjali znanja o najnovejših metodah zgodnjega zaznavanja tujerodnih vrst ter različnih vidikih zgodnjega zaznavanja in hitrega odzivanja. Med konferenco bomo organizirali delavnice o novih metodah za zaznavanje tujerodnih vrst, ravnanju s tujerodnimi vrstami na vstopnih točkah ter o institucionalnih okvirjih za ravnanje z invazivnimi tujerodnimi vrstami.  

Teme na konferenci

1  Opozorilni seznami tujerodnih vrst

2 Informacijski sistemi za zbiranje podatkov o tujerodnih vrstah

3  Razvoj institucionalnih okvirjev za zgodnje zaznavanje in hitro odzivanje na invazivne tujerodne vrste 

4  Razumevanje javnosti in načini njihovega vključevanja v zgodnje zaznavanje in hitro odzivanje na invazivne tujerodne vrste

5  Načini obvladovanja invazivnih tujerodnih vrst in blaženja negativnih vplivov

 

Program konference

Konferenca je potekala od 25. do 28. septembra 2019

Zbornik povzetkov

Zbornik povzetkov vseh predstavitev lahko prenesete na spodnji povezavi. 

Registracija

Registracije so zaključene, saj smo dosegli največje možno število udeležencev.

Pomembni datumi

Objava poziva za prispevke: 15. januar 2019
Rok za oddajo povzetkov prispevkov: 1. junij 2019
Obvestilo o sprejetih prispevkih: 30. junij 2019
Izvedba konference: 25. do 28. september 2019

Organizacija

Znanstveni odbor

Maarten de Groot, Nikica Ogris, Lado Kutnar, Jana Kus Veenvliet, Marija Kolšek, Aleksander Marinšek

Tehnični odbor

Maarten de Groot, Simon Zidar, Judita Malovrh, Jana Kus Veenvliet, Boris Rantaša

Projekt LIFE ARTEMIS

Konferenco organiziramo  v okviru projekta LIFE ARTEMIS. Cilj projekta je prispevati k zmanjšanju negativnih vplivov invazivnih tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost s povečanjem ozaveščenosti javnosti ter z vzpostavitvijo učinkovitega sistema zgodnjega odkrivanja in hitrega odzivanja na tujerodne vrste v gozdovih. Več informacij o projektu najdete na spletni strani www.tujerodne-vrste.info